Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Komplexní pozemkové úpravy

 

V Y H L Á Š E N Í   P L A T N O S TI  obnoveného katastrálního operátu 

 
OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
OZNÁMENÍ o obnově katastrálního operátu novým mapováním
 

Záznamy z jednání sboru zástupců:
 
24.5.2016  , 5.4.2016  , 30.3.2016 , 2.2.2016
 
 

  

TOPlist