Kulturní akce 2015Uskutečnilo se:

Dne 6.12.2015 od 14:00hodin se konal v kostele sv. Bartoloměje v Lanžově adventní koncert.
 
Svůj velký talent předvedl světoznámý mandolinista pan Radim Zenkl. Svým vystoupením, kdy předvedl hru na několik hudebních nástrojů, navodil předvánoční atmosféru a zpříjemnil všem zúčastněným nedělní odpoledne. Pana Zenkla doprovodil orchestr Dvorních múz ze ZUŠ Dvůr Králové n/L pod vedením pana Lukáše Pelce.
Všichni byly po ukončení koncertu pozváni do společenské místnosti obce k malému pohoštění, shlédnutí vánočních dekorací, které připravily paní Antonínová Dagmar a Lenka, Moravcová Blanka, Pourová Hana a děti z Mateřské školy. Děti si mohly namalovat sádrové odlitky s vánoční tématikou. Všichni návštěvníci měli možnost ochutnat napečené perníčky, kdy nejchutnější upekla paní Lenka Antonínová. Těm, kteří napekli, děkujeme. Celá akce byla zakončena po 17 hodině. Bylo možno zakoupit i vonné svíčky a vánoční doplňky. Tradičně nevyužité sádrové výrobky od p. Pourové byly po akci předány dětem MŠ k dozdobení.

Foto zde ...


Lanžovská lávka se tradičně uskutečnila o letošních prázdninách v prostorách Kempu. Soutěž byla zahájena od 13:30 hodin u velkého bazénu v areálu za krásného letního počasí. Ozvučení zajistil pan Michal Hrnčíř a celou akcí skvěle provázeli moderátoři Jaroslav Tomášek a Jan Málek. Sponzorem akce byla Obec, Pospatrans s.r.o., Penzion na Faře a Lukáš Dašek. Soutěžilo se ve třech disciplínách: jízdě na kole, jízdě s kolečkem a v běhu, v kategoriích do 12 let, do 18 let a dospělí. O řádný průběh soutěže se v letošním roce, kdy sluníčko přálo ve velké míře, se postarali zástupci obce i SDH. Výhercům ve všech disciplinách byly na závěr předány ceny. Pro všechny účastníky zajistil občerstvení provozovatel kiosku. Tradiční lávka byla zakončena po 17-té hodině. Večer k tanci a poslechu zahrála skupina THE ANGELS z Jaroměře. Děkujeme zúčastněným a všem, kteří pomohli a podíleli se na akcí . Foto zde ….


V sobotu 30.5.2015 byla zahájena v 9:00 dřevořezba z ponechaných dřevin při regeneraci zeleně v STZ. Pan Paďour se svými kolegy se postili do práce a již v odpoledních hodinách mohli návštěvníci zhlédnout částečně opracované výtvory . Od 18hodin si zahrála k příjemné atmosféře kapela mladých nadšenců z Hradce Králové, které pozvala paní Lišková. Smutné bylo jen to, že z místních občanů se nikdo nezúčastnil. Přesto byli potěšeni ubytovaní v kempu a ti, kteří přišli.

V neděli 31.5.2015 od ranních hodin pokračovala dřevořezba a od 14 hodin začal program dětského dne. Hudbou a komentářem doprovázel pan M. Antonín. Pro děti všech kategorií byly přichystány soutěže, provozní kiosku pan Robert Nosek zajistil skákací hrad. Paní Lenka Antonínová přivedla do areálu koně, paní Katka Pavlíčková namalovala dětem i dospělým na přání motivy na obličej a svoji tvořivost si děti vyzkoušely i malováním různých motivů na sádrové odlitky od paní Pourové, které si děti mohly odnést domů. I střelba ze vzduchovky měla úspěch. Pan Rostislav Rejl předvedl modely aut, motorky a letadel ovládaných elektronicky. Akce se zúčastnily tak jako loni i členové motorkářů, kteří dali možnost se povozit dětem i dospělým na jejich strojích. Po ukončení obdržely všechny děti za svoji účast a aktivitu malé dárečky.Celé odpoledne měli rodiče k dispozici občerstvení v kiosku. Počasí se na nás nezlobilo, a tak vše proběhlo za pomoci i dalších občanů obce ke spokojenosti všech.
21.7.2015 byly v kempu umístěny sochy ze dřeva, které budou ozdobou našeho areálu.( vodník, rak, mořští koníci a žába).

Foto zde ….


30.4.2014, se konalo pálení čarodějnic. Ohniště připravili zástupci SDH, letos tako jako za dřívějších časů na louce směr Zaborov. Pro děti i zúčastněné bylo možno opékat buřty a před dohořením bylo možno shlédnout krátký ohňostroj. Po ukončení byli dospělí zváni na občerstvení.

 


VELIKONOCE 2015

V neděli 5.4.2015 se konal od 14 hodin v kostele velikonoční koncert. Zahrála folková kapela SpringHit, která potěšila svojí tvorbou přítomné. Následovala velikonoční výstavka o kterou se podělily děti z MŠ, sádrovými odlitky paní Pourová, výtvory z perníku paní Antonínová, keramikou paní Moravcová a malovanými vajíčky paní Andrlová. Každá z nich pomáhala při vlastní tvorbě zúčastněným a hlavně dětem. Byly k dispozici i vrbové proutky, ze kterých pletl pan Liška a spol. velikonoční pomlázky. Součástí občerstvení, o které se postarala obec a Jan Málek, byly i napečené štrůdly od dobrovolnic (sladké i slané), které ochutnávali účastníci akce. Vyhodnocen jako nejlepší byl slaný štrůdl Soni Rybáčkové. Poděkování těm, kteří pomohli s průběhem akce.

VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCI

Od 13.1.2015 se obec Lanžov zapojila do akce „ Vzdělávání na venkově“. Toto vzdělávání bylo hrazeno z EU a bylo rozčleněno do tří okruhů:

  • první okruhem - základní počítačové dovednosti,
  • druhý okruh – právní vzdělávání,
  • třetí okruh - finanční gramotností.
Celkem se všech okruhů, které se konaly pravidelně každé úterý a čtvrtek od 16:00hodin až do 10.3.2015 zúčastnilo 15 občanů obce a za jejich účast děkuji. Jsem ráda, že se našli tací, kteří mají chuť a zájem se vzdělávat.

Přednášky


 

TOPlist